Kötelező chipezés Tárnokon!
2011. július. 01. péntek, 22:08
​Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2011. ( VI.17.) számú önkormányzat rendelet
az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló
15/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ebek mikrochippel történő
megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) R” 4. § (1) bekezdése helyé be az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) Szabálysértést követ el és ötvenezer forint pénzbírsággal sújtható az a személy,
a.) aki Tárnok település közigazgatási területén 2011. december 31. után ebet mikrochippes
azonosító nélkül tart,
b.) aki Tárnok település közigazgatási területén ebet mikrochippes azonosító nélkül sétáltat,
vagy a közterületre kienged.
1.§ (2) Az R” 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) a.) A közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni, hogy a közterületen sétáltatott vagy
felügyelet nélkül kiengedett eb mikrochippel meg van-e jelölve.
b.) az önkormányzat polgármesteri hivatalának erre kijelölt dolgozója jogosult
ellenőrizni, hogy Tárnok közigazgatási területén tartott eb mikrochippel rendelkezik-e.
2. § Jelen rendelet 2011. július 1 napján lép hatályba.

Szolnoki Gábor    dr. Simon Mária
polgármester              jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2011. június 16-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2011. június 17.
Hatálybalépés: 2011. július 1
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely vezető tanácsos

1478 olvasás
Megosztás:
Bejelentkezés
Az Ön azonosítóje le lett tiltva!
Hibás azonosító vagy jelszó!
Az azonosítót kötelező magadni!
A jelszót kötelező magadni!

Azonosító:

Jelszó: