Jogi nyilatkozat
2010. június. 18. péntek, 22:27

A http://www.siriusalapitvany.hu/ portál minden tartalmi, grafikai és egyéb alkotóeleme a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány szellemi tulajdonát képezi, így a szerzői jogi törvény védelme alatt áll.


 

A honlap használatával Ön az alábbi feltételeket fogadja el:


A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány fenntartja magának a honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A honlap tartalma idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény), a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.


A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének, vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, audio-, videoanyag, stb.) feldolgozása, illetve értékesítése. A honlap tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, és használhatók fel a honlap tartalmától eltérő céllal.

Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány követelheti a jogsértő magatartás megszüntetését és kárának megtérítését az egyéb polgári, és büntetőjogi intézkedések megtétele, kezdeményezése mellett.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, a honlap szerkesztői törekednek arra, hogy az itt fellelhető információk pontosak, frissek és teljes körűek legyenek, ennek ellenére, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, elérhetőségét korlátozza, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.


A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférés elmaradásából, az oldal tartalmi hibájából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.


A jelen honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért vagy a hivatkozott külső weboldalak eljárásmódjáért a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány nem tehető felelőssé.

10076 olvasás
Megosztás:
Bejelentkezés
Az Ön azonosítóje le lett tiltva!
Hibás azonosító vagy jelszó!
Az azonosítót kötelező magadni!
A jelszót kötelező magadni!

Azonosító:

Jelszó: